Yönetim Kurulu

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

Adı ve Soyadı:         Görev Unvanı:

Bülent ULUTAŞ        ADU Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi,

                              Prof. Dr. Veteriner Hekim

 

Hüseyin VOYVODA    ADU Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi,

                               Prof. Dr. Veteriner Hekim

 

Hasan ERDOĞAN      ADU Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi,

                              Yrd. Doç. Dr. Veteriner Hekim

 

Mehmet GÜLTEKİN    ADU Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi,

                               Dr. Veteriner Hekim

 

Gülten Emek TUNA    ADU Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi,

                               Dr. Veteriner Hekim